Miljöpolicy

  

Utveckling, engagemang och ansvar genomsyrar företagets alla verksamhetsområden.
Genom hög servicegrad och kompetens har företaget utvecklat två verksamhets-
inriktningar.

 

 

I all vår verksamhet skall vi väga in miljöhänsyn. Samhällets lagar och krav är miniminivå i FORMEC´s miljöarbete.

 

Företagets ledning åtager sig att ständigt förbättra verksamhetens miljöarbete och vid dess årliga genomgång skall en översyn av miljöaspekterna och miljöledningssystemet göras.

 

I alla medarbetares kontinuerliga strävan att förbättra miljöarbetet och minska de negativa miljöeffekterna prioriterar vi följande punkter:

 

 

För att kunna bedriva ett offensivt och långsiktigt miljöarbete fordras en god lönsamhet. Därmed skapas resurser för en långsiktig utveckling och nya investeringar.

 

 

Staffanstorp 2007-09-04

Formec AB

 

Christer Sandén

VD/Styrelseordförande

 


 

  Tillbaka till hemsidan